QualityAustria

kompetentni w działaniach

Kompetentni w certfyfikacji systemów zarządzania

Kompetentni w certfyfikacji systemów zarządzania

Po raz kolejny w naszej jednostce został przeprowadzony audit weryfikacyjny mający na celu weryfikację czy działania w zakresie certyfikacji prowadzone  są zgodnie z zasadami. Zasady te okreslone są dla  jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością w normie ISO IEC 17021:2011. Akredytacja dla qualityaustria udzielona przez Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki jest uważana za jedną z trudniejszych akredytacji do ozyskania i utrzymania. Tym bardziej cieszy nas fakt iż w kolejnym audicie potwierdzone zostały nasze kompetencje do prowadzenia certyfiakcji. To również  cenna informacja dla organizacji certyfikowanych przez qualityaustria, bowiem jest to zapewnieni dla partnerstwa.

Akredytacja dla Quality AustriaQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria