QualityAustria

Kolejne szkolenie dedykowane branży medycznej

Kolejne szkolenie dedykowane branży medycznej

Kolejne szkolenie dedykowane branży medycznej

16 grudnia br. w Katowicach odbędzie się seminarium informacyjne pn. ISO 9001:2015 rewizja normy - zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia. To już kolejne tego typu spotkanie organizowane przez Quality Austria – Polska w tym roku.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 

 • Auditorów
 • Pełnomocników SZJ
 • Kadry kierowniczej
 • Osób realizujących wdrożenie SZJ
 • Osób zajmujących się doskonaleniem SZJ
 • Pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę

 

Zakres merytoryczny seminarium:

 

 • Rewizja – przegląd stanu obecnego
 • Zakres rewizji
 • Nowe podejście - zrozumienie organizacji i jej kontekstu  - cel istnienia placówki ochrony zdrowia w kontekście oczekiwań organów państwowych i społeczeństwa
 • Nowe podejście - zakres stosowania i możliwości wyłączeń - co z tego wynika dla mojej organizacji
 • Nowe podejście - przywództwo
 • Nowe podejście - podejście zorientowane na proces - procesy główne realizowane przez placówki ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie) ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych świadczeń medycznych m.in. kontraktowanych z NFZ
 • Nowe podejście - ryzyko i planowanie - ryzyko jako element świadczeń medycznych
 • Nowe podejście - zarządzanie udokumentowaną informacją - w tym dokumentacją medyczną, która stanowi największą część dokumentacji w placówce ochrony zdrowia
 • Porównanie ISO 9001:2008 z  ISO 9001: 2015

 

 

Więcej informacji dot. szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria