QualityAustria

Katalogi Quality Austria

Katalogi Quality Austria

Katalogi Quality Austria

Dynamika gospodarki, daleko idące zmiany i rozwój norm, a także większy nacisk kładziony na integrację systemów były przyczynkiem do przedstawienia, w formie katalogów, zarysów filozofii QA w zakresie audytów oraz wyrażenia naszego stanowiska na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zapoznając się z filozofią QA zrozumiesz lepiej istotę auditu, poznasz jego rodzaje oraz dowiesz się, jakie są warunki udanego podejścia do auditów oraz dlaczego to właśnie nam warto powierzać ich  przeprowadzanie.

Z kolei katalog dotyczący Zintegrowanego Systemu Zarządzania uznawany jest przez odbiorców za „najbardziej kompaktowe opracowanie” na ten temat. W sposób dogłębny i wnikliwy opisuje istotę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, odwołuje się do najbardziej aktualnych norm i standardów  oraz pokazuje, jakie korzyści dla przedsiębiorców może przynieść przyjęcie takiego podejścia w ich organizacji.  

 

Pobierz nasze katalogi:

 

 AUDIT - Filozofia auditu Quality Austria-Polska

 Zintegrowany System Zarządzania - Pozycja Quality Austria-Polska

 

Filozofia Auditu Quality Austria Zintegrowany System Zarządzania Quality Austria

Życzymy miłej i owocnej lektury !Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria