QualityAustria

Jak dopasowaliśmy program szkoleniowy Zarządzanie Ryzykiem wg. ISO 31000 do potrzeb Klientów? (case study)

Jak dopasowaliśmy program szkoleniowy Zarządzanie Ryzykiem wg. ISO 31000 do potrzeb Klientów? (case study)

Jak dopasowaliśmy program szkoleniowy Zarządzanie Ryzykiem wg. ISO 31000 do potrzeb Klientów? (case study)

Szkolenie  z zarządzania ryzykiem (ISO 31000) prowadzimy w Polsce od 2012 roku. Od samego początku uczestnicy mieli okazję zdobyć poza wiedzą i umiejętnościami także międzynarodowy certyfikat wydawany przez Quality Austria. Szkolenie cieszyło się uznaniem, a ankiety ewaluacyjne otrzymywały wysokie noty.  To nas jednak nie zadowalało…

 

30 maja 2017 rozesłaliśmy mailing i ankietę z informacją, że przymierzamy się, do odświeżenia programu szkoleniowego. Celem było zebranie jak najwięcej informacji zwrotnych i dopasowanie zakresu merytorycznego do potrzeb czytelników. Mieliśmy oczywiście przemyślenia i pomysły na co zwrócić większą uwagę podczas warsztatów. Sporo wiedzy na ten temat uzyskaliśmy od naszych auditorów, którzy wykazali z jakimi problemami najczęściej borykają się firmy. Zależało nam jednak na tym, aby poznać punk widzenia najbardziej zainteresowanych - Klientów. Aktywnym uczestnikom badania obiecaliśmy nagrodę niespodziankę.

Na naszą prośbę odpowiedziało blisko 20% całej listy adresowej. Nie chcemy ułatwiać pracy konkurencji, nie podzielimy się więc dokładnymi wynikami. Dowiedzieliśmy się jednak nie tylko jak ważny dla naszych subskrybentów jest temat ryzyka w normie, ale upewniliśmy się co do istotnych kwestii, na które powinniśmy położyć szczególny nacisk podczas warsztatów.  (Używam tu określeń „warsztat” i „szkolenie” zamiennie, ponieważ nasze programy zaprojektowane są w taki sposób, aby aktywować uczestników i wprowadzać ich w proces nauki przez dyskusje oraz ćwiczenia).

Wszyscy, którzy zaangażowali się w projekt zmiany programu szkoleniowego otrzymali od nas wyjątkową propozycję. Udział w odświeżonym szkoleniu w cenie niedostępnej rynkowo - ponad 50% zniżki.  

 

Co zmieniło się w szkoleniu Zarządzanie Ryzykiem ISO 31000?

Z ankiet dowiedzieliśmy się między innymi, że poprzednia nazwa szkolenia „Pełnomocnik ds. ryzyka wg. ISO 31000” budziła pewne niezrozumienie i mylne sugestie dotyczące jego odbiorców). Część osób, sugerowało nam, że mają problem z przekonaniem swoich przełożonych o potrzebie uczestnictwa. „Przecież w firmie nie mamy certyfikatu ISO 31000. Nie potrzebny jest więc Pełnomocnik ds. ryzyka.” itp.

 

Podpowiadamy

Nie prowadzi się oceny zgodności w formie akredytowanej certyfikacji względem normy ISO 31000. Norma ta nie zawiera wymagań. Dokument zawiera wytyczne, metody i narzędzia dzięki, którym organizacja może postępować z ryzykiem. Jest natomiast możliwa ocena zgodności zakończona certyfikatem (nieakredytowanym). Wiele firm decyduje się na przeprowadzenie takiego auditu celem potwierdzenie prawidłowości budowy systemu zarządzania ryzykiem przez zewnętrznych ekspertów.

 

Obecnie szkolenie funkcjonuje pod nazwą „Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000” i bardziej odzwierciedla poruszany zakres tematyczny, ponieważ skierowane jest głównie do osób, które w codziennej pracy zajmują się Systemami Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, IATF 16848, OHSAS, ISO 18001 itp.). Szkolenie zaprojektowaliśmy jednak tak, aby osoby nie związane z innymi normami, również mogły wyciągnąć coś dla siebie. Staraliśmy się, aby przedstawiciele Zarządu albo Kierownicy projektów również mogli przyjrzeć się metodologii i przećwiczyć narzędzia przydatne w codziennej pracy.

 

Poprzedni program szkolenia:

Moduł I

 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Przegląd ram prawnych i norm
 • Konstrukcja ryzyka
 • Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

Moduł II

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Identyfikowanie kontekstu i ryzyk
  • Ocena ryzyka
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Komunikacja
  • Ocena

Moduł III

 • Przetwarzanie branżowych kategorii ryzyka w pracy grupowej
 • Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do analizy ryzyka, oceny ryzyka i kontroli

Moduł IV

 • Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem
 • Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

 

Większy nacisk położyliśmy na rozpoznanie i szacowanie ryzyka. W wielu organizacjach, osoby odpowiedzialne za ten temat mają problem z wykazaniem i uświadomieniem przełożonym jak istotne mogą być wykryte „problemy”.

Aby ułatwić zainteresowanym podjęcie decyzji, poszerzyliśmy program szkoleniowy i położyliśmy większy nacisk na gruntowne przeanalizowanie potrzeb potencjalnych uczestników.

 

 

Pierwsza edycja szkolenia System Zarządzania Ryzykiem z wykorzystaniem normy ISO 31000 – wnioski i przebieg

Pierwsza edycja odświeżonego szkolenia ISO 31000 uzyskała bardzo wysokie noty. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że spełniliśmy oczekiwania w 95%. Pojawiły się informacje zwrotne, że warsztat pozwolił wielu osobom na uporządkowanie wiedzy na temat ryzyka. Praktyczne podejście udowodniło z kolei, że Zarządzanie Ryzykiem, to nie tylko dokumentacja schowana w szafce Pełnomocnika na wypadek auditu recertyfikacyjnego, ale także metodologia i narzędzia, które przekładają się na praktyczne wykorzystanie w codziennym działaniu organizacji.

Podczas szkolenia omówiliśmy główne zasady normy oraz przećwiczyliśmy wybrane narzędzia do identyfikacji i szacowania ryzyka. Rozmawialiśmy
o słabych i mocnych stronach poszczególnych narzędzi i zastosowanych rozwiązań w systemie zarządzania ryzykiem.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Zarządzanie ryzykiem w organizacji wg. ISO 31000? Zapraszamy tutaj.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria