QualityAustria

ISO 9001: 2015 - ostatnia faza projektu

ISO 9001: 2015 - ostatnia faza projektu

ISO 9001: 2015 - ostatnia faza projektu

Jak wiele razy już informowaliśmy, trwa proces rewizji normy ISO 9001. W wyniku ostatnich działań komitetu roboczego, analizy uwag i głosowania nad projektem, został on przyjęty w ostatecznym kształcie. Przed samą publikacją w I kwartale nowego roku komitet techniczny planuje jeszcze jedno spotkanie, ale wydanie samej normy we wrześniu 2015 jest już raczej przesądzone.

qualityaustria-Polska przeprowadziła w tym roku szereg spotkań informacyjncyh w zakresie zmian wprowadzanych do nowej wersji normy ISO 9001. W roku 2015 będziemy kontynuować prace związane z informacją w tym zakresie ale i również wprowadzone zostają do naszej oferty pozycje takie jak "delta audit". To narzedzie na zasadzie przeglądu stan / auditu wstępnego - pzowalające okreslić pozycje organizacji wobec wymagań ISO 9001:2015. Dzięki takiemu podejściu możemy w partnerstwie doskonalić systemy zarządzania jakością w Państwa organizacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem spotkań informacyjnych w nowym 2015 roku. Spotkania takie realziujemy bezpośrednio w siedzibie danej organizacji jeżeli jes takie życzenia naszych Kleintów. Takie działania podelgają odrębnej uzgodnionej ofercie.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria