QualityAustria

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Rewizja

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Rewizja

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Rewizja

Nowelizacja ISO 14001, jednej z najczęściej stosowanych norm ISO,  została udostępniona opinii publicznej (etap DIS). Publikacja końcowej wersji standardu została zaplanowana na koniec 2015 roku.

Dlaczego dokonywana jest aktualizacja ISO 14001?

Wszystkie normy ISO są poddawane nowelizacji co 5 lat , w celu sprawdzenia czy są ważne i aktualne.  ISO 14001:2015 będzie dostosowana do najnowszych trendów i pozostanie kompatybilna z innymi standardami systemów zarządzania takimi jak np. ISO 9001.

Jakie będą główne zmiany w standardzie?

Nowa wersja będzie zawierać wymagania odnoszące się do kontekstu organizacyjnego ukierunkowanego na zarządzanie ryzykiem, wywierające większy nacisk na wspieranie zarządzania środowiskowego przez liderów w organizacjach. Ponadto ISO 14001:2015 będzie zwracało uwagę w kierunku poprawy oddziaływania na środowisko, a nie na poprawę systemu zarządzania. Pełną kartę zmian można zobaczyć tutaj.

Na którym etapie jest proces weryfikacyjny?

Norma ISO 14001 jest obecnie na fazie projektu normy międzynarodowej (DIS), czyli na etapie czwartym z sześciu, w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą przedstawić swoje opinie i sugestie komisji ekspertów technicznych zajmujących się zmianą standardu.


Jak można się zaangażować w prace projektowe?

Każdy kto posiada wiedzę i doświadczenie może komentować projekt normy. Wszelkie opinie i sugestie powinny zostać przekazane komisji ekspertów technicznych przez krajowe organizacje członkowskie ISO.

Jaki będzie następny krok?

Gdy wszystkie uwagi zostaną uwzględnione a obecny projekt zostanie zatwierdzony, komisja techniczna utworzy Końcowy Projekt Międzynarodowej Normy (FDIS), który ukaże się przed ostateczną publikacją nowego standardu.


Kiedy zostanie opublikowana nowa wersja normy ISO 14001?

Publikacja nowej wersji standardu ISO 14001:2015 została zaplanowana na koniec 2015 roku.

Posiadam certyfikat ISO 14001:2004. Co oznacza dla mnie zmiana normy?

Organizacjom posiadającym certyfikat ISO 14001:2005 przyznano trzy letni okres przejściowy, po opublikowaniu nowej wersji standardu, w czasie którego muszą dostosować aktualny system zarządzania środowiskowego do nowych wymagań.

Po tym okresie wszystkie organizacje będą certyfikowane na zgodność z ISO 14001:2015, a posiadane certyfikaty ISO 14001:2004 będą nieaktualne.


Jak można uzyskać więcej informacji?

Projekt wersji ISO 14001:2015 jest już dostępny w sprzedaży. Można również skontaktować się z Państwowym Komitetem Normalizacyjnym, w celu uzyskania informacji na temat przebiegu wprowadzania zmian w naszym kraju. Dodatkowe informacje dostępne będą również w arkuszu informacyjnym znajdującym się na stronie Komitetu Technicznego ISO 14001.

Ponadto, zapraszamy na funpage i stronę internetową qualityaustria-Polska gdzie będziemy regularnie informować o nowościach i aktualizacjach nowego standardu wobec obowiązującej normy ISO 14001:2004.

 

Chcesz dowiedzieć co zmieniło się w ISO 14001:2015, przeczytaj nasz artykuł Nowelizacja ISO 14001 - System zarządzania środowiskowegoQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria