QualityAustria

Fachowość i kompetencje - siła qualityaustria!

Fachowość i kompetencje - siła qualityaustria!

Fachowość i kompetencje - siła qualityaustria!

Fachowy i kompetentny personel - to siła qualityaustria!

 

 

Z końcem miesiąca października 2013 zakończylismy kolejny trening auditorów. Grono naszych ekspertów poszerza się o kolejne osoby, które jako auditorzy wiodący w zakresie systemów zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001:2008 będą realizowały politykę qualityaustria w zakresie certyfikacji.

 

qualityaustria "New audit design"

.....to metodyka będąca wyróżnikiem naszych usług w obszarze certyfikacji. Zgodnie z naszą polityką stale poszerzamy umiejętności, wiedzę i kompetencje - tak by kontakt z Klientami był na poziomie gwarantujacym satysfakcję i profesjonalne podejście.
To również dlatego Klienci twierdzą iż współpraca z nami to partnerstwo.

 

Ciągle się doskonalimy - by doskonalić partnerskie podejście wobec naszych Klientów.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria