QualityAustria

Efektywność energetyczna - Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Efektywność energetyczna - Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Efektywność energetyczna - Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Przedstawiciele qualityaustria-POLSKA będącej członkiem Okręowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach wzięli udział w konferencji:

"Perspektywa finansowa UE na lata 2014 - 2020".

 

Konferencja Efektywność energetyczna - Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Podczas konferencji przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej w trakcie swoich prelekcji poruszali tematykę finansowania i wykorzystania funduszy UE. Jednym z istotnych elementów było omówienie programu premiującego ekoinnowacyjność oraz finansowanie efektywności energetycznej, która znajduje się programie certyfikacyjnym qualityaustria. W tym zakresie oferujemy usługi szkoleń i certyfikacji w oparciu o normę ISO 50001.

Polecamy zapoznanie się z całością artykułu w tym temacie opublikowanego na stronie OPIH Tychy dostępnego pod linkiem:
http://www.izba.tychy.pl/konferencja-perspektywa-finansowa-ue-lata-2014-2020.

Logo OIPH

źródło informacji i zdjęcia: Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w TychachQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria