QualityAustria

Delta audit (Stage Review) z Quality Austria – Polska

Delta audit (Stage Review) z Quality Austria – Polska

Delta audit (Stage Review) z Quality Austria – Polska

W ostatnich tygodniach zespół auditorów qualityaustria-Polska zrealizował  usługi Delta Auditu.  Jakie  wymierne korzyści  dla organizacji przyniosło  przeprowadzenie audytu? Na powyższe pytanie odpowiada  Michał Kubista, Dyrektor Marketingu i Działu Szkoleń QAP

 

Na podstawie naszego  raportu (przekazanego po zakończeniu Delta Auditu) Pełnomocnik ds. Systemu Zarzadzania Jakością dowiaduje się w jakim stopniu system zarządzania jakością w organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001: 2015. Podjęcie inwencji ze strony organizacji dla przeprowadzenia tego typu usługi zmniejsza bowiem ryzyko niepowodzenia podczas auditu ponownej certyfikacji (już na zgodność z wymaganiami nowej normy). A ponadto daje czas na działania i wytyczne w których obszarach należy dołożyć starań by wymagania normy spełnić.

Ciekawym doświadczeniem w rozmowach z Pełnomocnikiem i personelem w audytowanej organizacji jest subiektywny punkt widzenia dotyczący wymagań nowej normy. I jak się okazuje w organizacjach o rozwiniętym systemie zarządzania jakością wiele elementów jest już spełnionych - odpowiada wymaganiom ISO 9001: 2015. Nad niektórymi obszarami roztacza się dyskusja dotycząca np. konieczności utrzymywania udokumentowanych informacji wykraczających poza minimalne wymagania ISO 9001. Tutaj z odpowiedzią śpieszą nam m.in. zidentyfikowane w ramach kontekstu wymagania prawne dla wprowadzania produktów i usług do obrotu. Generalnie gdy jako punkt widzenia przyjmiemy konieczność spełnienia wymagań prawnych dla produktu czy też usługi oraz zobowiązania zgodności i bezpieczeństwa organizacji to okazuje się, iż w wyniku Delta auditu koniecznym jest podjęcie działań dostosowawczych dla systemu zarządzania jakością. Tak więc przy okazji Delta auditu  jednocześnie można zidentyfikować obszary do doskonalenia.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z usługą Delta Auditu.

 

Michał Kubista

Dyrektor Marketingu i Działu Szkoleń

Quality Austria – PolskaQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria