QualityAustria

Certyfikacja IRIS po polsku

Certyfikacja IRIS po polsku

Certyfikacja IRIS po polsku

Jako jedna z niewielu firm prowadzimy audyty certyfikacyjne  IRIS (ISO/TS 22163) w języku polskim. Certyfikat sygnowany jest znakiem międzynardowej jednostki Quality Austria.

 

IRIS (International Railway Industry Standard) jest międzynarodowym standardem z zakresu zarządzania jakością w przemyśle kolejowym, który został stworzony przez UNIFE (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego). Standard ten został opracowany by:

- zwiększyć jakość systemu i wytwarzanych produktów w całym łańcuchu dostaw,

- zminimalizować koszty związane z przeprowadzanymi audytami i ocenami.

 

Standard IRIS opracowano na bazie wymagań ISO 9001, jednak został rozszerzony o specyficzne wymagania ważne dla branży kolejowej. Głównymi odbiorcami, dla jakich standard ten został opracowany, są m.in.:

- producenci taboru kolejowego oraz ich poddostawcy,

- firmy, które zajmują się naprawami i przeglądami,

- firmy produkujące urządzenia sygnalizacyjne związane z ruchem kolejowym,

- producenci systemów informatycznych.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria