QualityAustria

Budowlany Nadzór Jakościowy – usługa oferowana przez Quality Austria-Polska

Budowlany Nadzór Jakościowy – usługa oferowana przez Quality Austria-Polska

Budowlany Nadzór Jakościowy – usługa oferowana przez Quality Austria-Polska

Ostatnio w prasie pojawił się artykuł pod tytułem ,,Kiedy zamawiający nie chce zapłacić’’. Artykuł ten opisuje spór sądowy toczony pomiędzy inwestorem budowy domu jednorodzinnego, a firmą wykonawczą. Po zrealizowaniu pierwszego etapu budowy inwestor zarzucił wykonawcy między innymi zrealizowanie prac o niskiej jakości. Nie było to zgodne z jego oczekiwaniami. Wynikiem między innymi takiego argumentu odmówiono zapłaty ustalonej wcześniej kwoty pieniężnej. Była to kwota 190 tyś. złotych jakiej domagała się firma wykonawcza. Po wielu rozprawach sądowych, jak również związanych z tym faktem odwołań od orzeczeń, Sąd  odwoławczy uwzględnił częściowo roszczenia firmy budowlanej, ale w efekcie końcowym zamiast swoich 190 tyś. złotych Inwestor zapłaci firmie wykonawczej tylko 57 tyś. zł.

Problemu takiego można by było uniknąć gdyby w procesie budowlanym wzięli udział niezależni eksperci firmy qualityaustria-Polska. Eksperci ci bowiem uczestnicząc podczas całego procesu budowlanego, wspomagają zleceniodawcę (inwestora lub wykonawcę) swoją wiedzą oraz wskazują na ewentualne uchybienia, które dla realizacji inwestycji pod kątem jakościowym mają kolosalne znaczenie. Ryzyko popełnienia błędów przez wykonawcę lub ewentualnych zarzutów ze strony inwestora co do niewłaściwej jakości wykonanych prac jest w przypadku Budowlanego Nadzoru Jakościowego znacznie mniejsze. Również podczas ewentualnych sporów sądowych przedłożenie odpowiedniego certyfikatu lub też sprawozdań eksperckich wystawionych przez firmę qualityaustria-Polska było by pomocne do wydania orzeczenia sądowego.

Jak wypowiada się Mirosław Bienioszek Prezes Zarządu qualityaustria-Polska Sp. z o.o. – ,,My Polacy jako społeczeństwo generalnie rzecz biorąc jesteśmy bardzo nieufni do wszystkiego co nas otacza. Tak wypowiadają się psychologowie społeczni. Biorąc ten fakt pod uwagę trudno uwierzyć, że bardzo rzadko robimy cokolwiek wcześniej, aby wszelkie ewentualne problemy w przyszłości eliminować już na wstępie pewnych działań. Mimo tego, że nie do końca ufamy drugiej stronie nie decydujemy się na wprowadzenie działań ochronnych. W przypadku Budowlanego Nadzoru Jakościowego chodzi właśnie o ten element. Korzystając z tej usługi minimalizujemy ryzyko utraty nie tylko dużych pieniędzy, ale co więcej utratę również i swojego zdrowia. Tym bardziej, że koszty takiej usługi porównując do skali wartości takiej inwestycji są nieduże.

Przykład: dla inwestycji budowy domu jednorodzinnego jest to koszt ok. 10 tyś. złotych. Jest to kwota naprawdę nieduża w porównaniu do tego co tak naprawdę można stracić".  

 

W zakresie budowlanego nadzoru jakościowego qualityaustria-Polska oferuje:

  • certyfikację obiektów budowlanych / Budowlany Nadzór Jakościowy,
  • nadzór inwestorski,
  • okresowe kontrole obiektów budowlanych.

 

Mirosław Bienioszek


      Mirosław Bienioszek
      Prezes Zarządu qualityaustria-Polska

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria