QualityAustria

BRC Global Standard for Food Safety issue 7 - nowe wydanie standardu

BRC Global Standard for Food Safety issue 7 - nowe wydanie standardu

BRC Global Standard for Food Safety issue 7 - nowe wydanie standardu

7 stycznia 2015r. BRC (British Retail Consortium) opublikowało 7 wydanie standardu dla bezpieczeństwa żywności. W nowym wydaniu zostały rozwinięte wymagania poprzednich standardów takie jak:

  • kontynuacja nacisku na zarządzanie,
  • program bezpieczeństwa żywności oparty na HACCP,
  • wsparcie systemu zarządzania jakością.

 

Głównym celem zmian w standardzie było zwiększenie nacisku na auditowanie wdrożenia dobrych praktyk wytwarzania w obszarach produkcji (takich jak np. zarządzanie etykietowaniem i pakowaniem), gdzie najczęściej zdarzała się konieczność zatrzymania lub wycofania produktów z obrotu

 

W wydaniu 7 położono nacisk na:

  • zachęcanie do większej przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchu dostaw,
  • zachęcanie organizacji do wdrażania systemów zmniejszających narażenie na oszustwa,
  • dalsze zapewnianie spójności procesu auditowania,
  • zapewnienie możliwości włączania dodatkowych dobrowolnych modułów w celu zmniejszenia obciążenia działaniami auditowymi,
  • zachęcanie do wdrożenia standardu jako środka do poprawy bezpieczeństwa żywności w małych organizacjach i takich, w których procesy są dopiero w fazie rozwoju.

 

Nowe wymagania Standardu zaczną obowiązywać od 1 lipca 2015r. Po tej dacie, audity na zgodność ze Standardem BRC dotyczącym bezpieczeństwa żywności będą  przeprowadzane zgodnie z wersją 7. Wszystkie Certyfikaty wydawane przed 1 lipca 2015r. będą zgodne z Wydaniem 6 i ważne w okresie czasu określonym na Certyfikacie.

 

źródło: http://www.brcglobalstandards.com/Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria