QualityAustria

Bezpieczeństwo informacji w jednostkach administracji publicznej wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności

Bezpieczeństwo informacji wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności

Bezpieczeństwo informacji wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności

Jakie wymagania stawia ustawodawca przed systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne?

Jak zapewnić zgodność systemów z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności?

 

Szanowni Państwo!


W związku z wprowadzeniem w życie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 0, poz. 526) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych, CIS - Certification & Information Security Services wychodzi na przeciw potrzebom podmiotów realizujących zadania publiczne i zaprasza Państwa do współpracy w zakresie szkoleń i fachowej pomocy z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Krajowe Ramy Interoperacyjności określają min. sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie doboru środków metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji zadań tego podmiotu oraz procedur organizacyjnych a przede wszystkim nakłada na Kierownictwo podmiotu publicznego wymóg zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

W tak ukształtowanym stanie prawnym chcemy zaoferować Państwu wsparcie w realizacji tych zadań!!!

Specjalizacja CIS - CERT, dysponowanie doświadczeniem międzynarodowym, oraz fachowość kadry to nasze atuty, które z korzyścią dla Państwa pozwolą zmierzyć się z tematyką Krajowych Ram Interoperacyjności. Nie są to gołe słowa chwalące nasze kompetencje, za dowód wystarczą listy referencyjne Klientów z całego świata, gdzie z sukcesem współpracowaliśmy z rozpoznawalnymi korporacjami, firmami oraz jednostkami administracyjnymi. Zachęcamy do skorzystania z tych możliwości współpracy rozpoczynając od zapoznania się z tematyką rozporządzenia, problematyką związaną z stosowaniem zabezpieczeń systemów teleinformatycznych i systemów bezpieczeństwa informacji. Wskażemy Państwu konkretne rozwiązania oparte o międzynarodowe sprawdzone standardy, które pozostają w pełni zgodne z rozporządzeniem.

Zachęcam do zgłębienia tematyki w proponowanych szkoleniach, które wyjaśnią i uporządkowują wymagania jakie stawiane są przez Krajowe Ramy Interoperacyjności przed systemami teleinformatyczne dla podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Szczegółowe informacje na temat oferowanych szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej naszego partnera: firmy CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o. o.                                                  

 

OFEROWANE SZKOLENIA:

 

Krok po kroku: Kontrola bezpieczeństwa informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Koszt szkolenia: 800,00 zł
Terminy realizacji I: 21 - 22 października 2013r.
Miejsce szkolenia: Mikołów
Terminy realizacji II: 18 - 19 listopada 2013r.
Miejsce szkolenia: Mikołów
Formularz Rejestracyjny


Audyt zgodności wg norm PN-ISO/IEC 27001:2007

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Koszt szkolenia: 800,00 zł
Terminy realizacji I: 5 - 6 grudnia 2013r.
Miejsce szkolenia: Mikołów
Termin realizacji II: 12 - 13 grudnia 2013r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Formularz Rejestracyjny


ZAPRASZAMY!Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria