QualityAustria

Advantage Austria - szanse dla eksporterów i dostawców

Advantage Austria - szanse dla eksporterów i dostawców

Advantage Austria - szanse dla eksporterów i dostawców

Szanse dla eksporterów i dostawców oraz na realizację nowych projektów kooperacyjnych

Polska stała się w ciągu ostatnich lat ważnych rynkiem eksportowym i zaufanym partnerem handlowym Austrii. Obok Warszawy, to przede wszystkim Polska Południowa jest istotnym centrum gospodarczym: województwo śląskie zaliczane jest do jednych z bogatszych regionów Polski i zyskuje uznanie oraz zainteresowanie przedsiębiorców dzięki rozwojowi infrastruktury, kapitału intelektulanego, atrakcyjnemu rynkowi pracy oraz dobremu położeniu geograficznemu. 

To są powody, zarówno dla młodych przedsiębiorstw, jak też tych o ugruntowanej już pozycji, do wznowienia lub pogłębienia relacji z Polską i bliższego poznania regionu południowego.

Wydział Handlowy Ambasady Austrii zorganizował wspólnie z Austriackim Biurem Współpracy Gospodarczej w Krakowie podróż studyjną do Krakowa, Katowic i Zabrza, by wspólnie z przedstawicielami firm austriackich poznać potencjał regionu i zdobyć informacje, które mogą być istotne przy wchodzeniu na rynek lub przy jego dalszym poznawaniu.

qualityaustria-Polska również uczestniczyła w tym wydarzeniu na zaproszenie Wydziału handlowego Ambasady Austrii. Rola jednostki certyfikującej w takim obszarze jak współpraca międzynarodowa moze być realizowana na kilku płaszczyznach. Realziowane procesy certyfikacyjne to poświadczenie stosowania przez podmioty wymagań międzynarodowych norm ale i również jest to faktem poświadczajacym wzrost zaufania do danej organizacji. Ponadto qualityaustria realizuje również program związany z międzynarodowym znakiem jakości - International Quality Label.

Międzynarodowy wymiar nagrody oparty jest na zaufaniu do rygorystycznych testów jakościowych realizowanych w Austrii dla produktów.

Austriackie organy kontrolujące i prowadzące badania decydują czy produkt wytwarzany poza granicami kraju, jest zgodny z wytycznymi poziomu austriackiej jakości.

 

Spotkanie odbyło się w Regionalnej Izbie Regionalnej w Katowicach gdzie również w pamiątkowym zdjęciu wziął udział Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, odwiedzający w tym dniu izbę.


/zdjęcie z witryny RIG na facebook/


Listę firm, które uczestniczyły w podróży znajdą Państwo w zakładce "firmy uczestniczące" oraz w załączonym biuletynie "Podróż studyjna po Polsce Połudnowej" [pdf, 414.3kb] .



Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria