QualityAustria

22 Forum Quality Austria

22 Forum Quality Austria

22 Forum Quality Austria

22 Forum  QualityAustria: pomysły są wolne od podatków

Tegoroczna edycja Forum Quality Austria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 9 marca Sala Kongresowa w Salzburgu zebrała około 900 osób. Wśród licznej grupy odwiedzających, znalazło się 590 reprezentantów austriackich firm i blisko 110 renomowanych doradców jakości.

 

22 Forum Quality Austria otworzył, Konrad Scheiber rektor zarządzający QualityAustria. Podczas wygłoszonego referatu „Audity systemowe – nowe drogi, nowe cele” powiedział m.in., że rozwój przemysłu 4.0, wzrost wymagań dotyczących zgodności czy coraz dynamiczniej zmieniające się środowisko międzykulturowe - zmuszają przedsiębiorstwa do szybszych niż kiedykolwiek zmian.

 

Anni Koubek, prokurent ds. innowacji i jakości rozwoju biznesu (Business Development Qualität), w swoim wystąpieniu poruszyła aspekt wymagań i szans normy ISO 9001:2015 z perspektywy przedsiębiorstwa. W tym roku oczekuje się największej liczby przejść z normy ISO 9001:2008 na nową normę zarządzania jakością. Żadne z certyfikowanych przez Quality Austria przedsiębiorstw nie zamierza odpuścić recertyfikacji. Ankietowane przedsiębiorstwa są przede wszystkim zainteresowane podejściem opartym na ryzyku, za pomocą którego identyfikowane są możliwe szanse i ryzyka, a na ich podstawie wprowadzane są odpowiednie działania. Anni Koubek podkreślała w swoim wystąpieniu, iż „Wymagania poddanej rewizji normy dały przedsiębiorstwom impuls do nowego myślenia na temat głównego obszaru działania przedsiębiorstwa.

 

Pomysły są wolne od podatków

Otmar Ehrl – dyrektor zarządzający Querdenker International GmbH, przedstawił w swoim wystąpieniu „Nonkonformizm – od czynnika zakłócającego do czynnika kluczowego  przyszłego sukcesu” nowe spojrzenie na procesy innowacyjne oraz kulturę przedsiębiorstwa. Według Ehrl innowacja bez jakości jest niemożliwa. Dlatego manager ds. jakości powinien być nonkonformistą. „Normy oferują wiele swobody do kreatywnego działania” wyjaśnił Otmar Ehrl

 

Od wewnątrz do zewnątrz

„Przyjęliśmy cel  rozwoju przyjaznego dla środowiska UN (Sustainable Development Goal der UN) oraz dopasowaliśmy go do naszego przedsiębiorstwa. Na nich opierają się teraz wartości i elementy kultury przedsiębiorstwa” powiedziała Julia Ganglbauer z Biogena Naturprodukte podczas popołudniowego wystąpienia. Biogena niedawno przebudowało swoją filozofię zorientowaną jeszcze bardziej na budowaniu atmosfery, w której pracownicy będą czuli się dobrze.

 

Cykl życia w centrum zainteresowania

Kolejnym etapem 22 Forum była dyskusja, podczas której w roli głównej prowadzącej wystąpiła CorinnaMilborn, moderatorka austriackiej stacji telewizyjnej Puls 4. Axel Dick – prokurent rozwoju biznesu, środowiska i energii oraz public relations w Quality Austria – zwrócił uwagę na to, iż wymagane cele ustawy o efektywności energetycznej dotyczące oszczędzania i wzrostu efektywności zostały spełnione z nadwyżką. Obecnie przedsiębiorstwa znajdują się w środku procesu transformacyjnego. Coraz większą uwagę zwracając na efektywność zasobów i materiałów. ISO 14001:2015 oferuje szansę rozpoznania możliwych zagrożeń rynkowych. Pozwala też na łatwiejsze myślenie o produktach i modelach przedsiębiorstwa. Erik G. Hansen – dyrektor Instytutu Integrated Quality Design, Uniwersytet Johannes Kepler w Linz – podkreślił, iż aspekty tj. orientacja w innowacjach, cyklu życia, jakość jako podejście projektowe dla zarządzania jakością są obecnie w centrum zainteresowania. Ganglbauer wniósł do dyskusji aspekt zmiany paradygmatu, wymagającego kreowania zakładowej nadwyżki. Następnie Bernhard Ludwig – kabarecista seminaryjny – przedstawił uczestnikom wydarzenia „instrukcję rozkosznego życia”.

 

Myślenie „niemożliwe”

Markus J. Reimer - Speaker, BusinessExpert, Auditor – w swoim wystąpieniu „Innowacja – dlaczego i w jaki sposób mamy inaczej myśleć?”  poruszył kwestię warunków i wymogów wobec kultury innowacji. Podkreślił, że mieszanka rozdźwięku celów, lęku przed poniesieniem porażki i dogmatyczne myślenie są głównymi zabójcami innowacji w firmach. Zgodnie ze statystykami, potrzeba 2000 pomysłów by powstało, chociaż 10 skutecznych innowacji. Poddana rewizji norma zarządzania jakością ISO 9001:2015 otworzyła się na udoskonalenia i innowacje w dalszym znaczeniu. „Innowacja oznacza zawsze odwagę!” – powiedział  Markus J.Reimer kończąc swoje wystąpienie.

 

Podczas 22 Forum Quality Austria można było spotkać między innymi:

Konrad Scheiber, AnniKoubek oraz Axel Dick – Quality Austria;  Erik G. Hansen oraz Klaus Zeman – Uniwersytet Johannes Kepler w  Linz;  Bernhard Ludwig – kabarecista seminaryjny;  Markus J. Reimer – Speaker, BusinessExpert, Auditor;  OtmarEhrl – Querdenker International; Peter Neumann – ENGEL Holding, członek zarządu ÖVQ;  Karl Kletzmaier – KEBA, członek zarządu ÖVQ; Christian Domany – Austriacka Izba Gospodarcza; Karl Mustafa – OMV; EricJanssens – European Organization for Quality; Alice Papp – Wien Energie; Helmut Mödlhammer – ÖsterreichischerGemeindebund; JörgWeiher – Palfinger; Günter Eichhübl – Traktionssysteme Austria; Joachim Massani – Spar; Albin Krczal – Donau-Universität Krems; Christian Jochum – Agrarvermarktung, Vorstandsmitglied ÖQA; Heinz Pachernegg – Siemens AG; Maria-Regina Trummler – Wiener Linien; Wolfgang Grach – KostweinMaschinenbau; Heinrich Preiss – ConPlusUltra; Thomas Riegler – Bene Büromöbel; Joachim Kircher – Denkstatt; Hans-Christian Scheidl – KapschBusinessComu.v.m.

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z 22 Forum QualityAustria:

     

     

     

      

  

    

 

Źródło: http://www.qualityaustria.com/index.php?id=5363Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria