QualityAustria

21. qualityaustria Forum

21. qualityaustria Forum

21. qualityaustria Forum

Po raz kolejny qualityaustria będzie organizatorem jednego z największych europejskich forów z dziedziny zarządzania. 21. qualityaustria Forum odbędzie się w środę, 11 marca 2015 w Salzburgu.

"Wykorzystać szanse i rozwiązywać problemy w prosty sposób – promowanie umiejętności poznawczych i emocjonalnych”

Do umiejętności poznawczych człowieka zaliczamy m.in. postrzeganie, uwagę, pamięć, uczenie się, rozwiązywanie problemów, kreatywność, planowanie, orientację, wyobraźnię, argumentację, introspekcję, wolę, wiarę i inne. Istotny udział w procesie poznawczym mają emocje, które są bardzo silnie połączone ze zmianami. Umiejętności poznawcze są badane przez różne nauki jak psychologia, neurologia, filozofia i badania tematu sztucznej inteligencji. Badania naukowe dotyczące umiejętności poznawczych to kognitywistyka.

Kiedy rozmawiamy o 21 qualityaustria forum w sprawie promowanie zdolności poznawczych i emocjonalnych, możemy to zrobić w kontekście auditu jako narzędzia doskonalenia. Opracowujemy podejścia, modele i przykłady zastosowania w praktyce przemysłowej.

 

Cel:

Powinny się znaleźć odpowiedzi na następujące kluczowe pytania:

  • Jakie kompetencje są przydatne do rozwiązywania problemów?
  • Jak wyglądają przyszłe wymagania w zakresie zarządzania jakością i zintegrowanych systemów zarządzania?
  • Jakie korzyści mogą generować audity?
  • Jakie wymagania formułują międzynarodowe normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001?

 

Grupa docelowa:

  • Członkowie zarządów, osoby prowadzące działalność
  • Pełnomocnicy i Managerowie systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, energią, ryzykiem
  • Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni
  • Doradcy
  • Media

 

W zeszłym roku ponad 700 gości było uczestnikami Forum w sali kongresowej w Salzburgu, gdzie nadal w centrum uwagi pozostawało kryterium sukcesu gospodarczego: JAKOŚĆ. Tematem przewodnim zeszłorocznego Forum były Inteligentne firmy.

Zobacz jak przebiegło 20. qualityaustria Forum.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria